Μοτίβα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΤΟΧΟΙ

  • να αναγνωρίζουν, να συγκρίνουν και να αναλύουν τα μοτίβα
  • να παρατηρούν την εξέλιξη και τη διαδοχή καταστάσεων σε ένα δεδομένο μοτίβο
  • να αναπαράγουν ή να συνεχίζουν ένα δεδομένο μοτίβο
  • να περιγράφουν και να εξηγούν τη σειρά σε ένα μοτίβο

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

      

Παίξε με τα γεωμετρικά μοτίβα                         Βρες το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο

 

     

Ποια εικόνα είναι η επόμενη;                          Μοτίβα με σχέδιαΑθροίσματα με πολλούς όρους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκονται τα εξής:

  • Η άσκηση των μαθητών σε προσθέσεις με αθροίσματα μέχρι το 10, τα οποία προκύπτουν με περισσότερους από δύο προσθετέους
  • Η παρουσίαση της πρόσθεσης και με την κάθετη πλέον μορφή, ώστε να αρχίσουν να συνηθίζουν οι μαθητές και στη συμβατική παρουσίαση της πράξης.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να ασκηθούν οι μαθητές σε αφαιρέσεις κατά τις οποίες ο αφαιρετέος είναι ένας σχετικά μεγάλος αριθμός, ενώ μέχρι τώρα εκτελούσαν αφαιρέσεις με τους πρώτους (μικρούς) αριθμούς. Ομοίως στην περίπτωση αυτή παροτρύνουμε τους μαθητές να θεωρούν την αφαίρεση ως αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης και να αναλύουν τον μειωτέο σε άθροισμα δύο όρων, από τους οποίους ο ένας είναι ο αφαιρετέος (π.χ. για την αφαίρεση 9-3 θεωρούμε το 9 ως άθροισμα του 6+3, από το οποίο αφαιρούμε το 6). Με βάση τη λογική αυτή παρουσιάζουμε τον μειωτέο σε οργανωμένη μορφή με βάση το 5 (με μορφή ζαριού, με το δίχρωμο αριθμητήριο ή με τις βάσεις).

Ένας άλλος στόχος του μαθήματος είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην αρίθμηση ανά 2 μέχρι το 20.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου 

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα ψάρια στη θάλασσα
Πρόσθεση και αφαίρεση στους αριθμούς 0-10  / jele.grΟι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι του μαθήματος αυτού:

  • Η άσκηση των μαθητών στην καταμέτρηση συλλογών οι οποίες περιέχουν μέχρι 20 αντικείμενα
  • Η άσκηση των μαθητών στην προφορική αρίθμηση μέχρι το 30
  • Η ανάγνωση διψήφιων αριθμών μέχρι το 20
  • Η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής των αριθμών μέχρι το 10 με λέξεις

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Είναι σε συμπιεσμένη μορφή και μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Κατάλληλο για ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Εφαρμογή Αρίθμηση

Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)


PictureΣΤΟΧΟΙ

Oι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι ίδιοι με αυτούς που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 7

Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα λουλούδια της μέλισσας
Προετοιμασία πρόσθεσης, ένωση συνόλων