Διαγωνίσματα Μαθηματικών Β τάξης

1ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 1-8)

2ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 9-15)

3ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 16-23)

4ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 24-28)

5ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 29-33)

Continue reading

Μαθηματικά-Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού μαθηματικής παιδείας  που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, βασίστηκε στη δημιουργία πλούσιων περιβαλλόντων μάθησης μέσα από τη χρήση διδακτικών υλικών. Κάθε ενότητα του εγχειριδίου περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες όπου το παιδί  καλείται να αλληλεπιδράσει με το διδακτικό υλικό, τον εκπαιδευτικό, αλλά και τους συμμαθητές του. Ο στόχος του εκπαιδευτικού δεν είναι “να διδάξει” μια μαθηματική έννοια, αλλά κυρίως μέσα από τις ενέργειες των παιδιών να διερευνήσει αλλά και να εξελίξει τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη συγκεκριμένη μαθηματική έννοια.

Πατήστε τις παρακάτω εικόνες ή τους συνδέσμους για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τα αντίστοιχα βιβλία

     Snap 2013-08-15 at 21.33.33    κάνε κλικ

 Μαθηματικά Α                     Μαθηματικά Β                        Μαθηματικά Γ

 


κάνε κλικ για βιβλίο δασκάλου

Βιβλίο δασκάλου

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ερευνούν προβληματικές καταστάσεις σε διαφορετικά πλαίσια και να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές νοερών υπολογισμών

Αναλυτικά οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

  • Αξιοποιούν τις πληροφορίες ενός προβλήματος που δίνονται μέσα από εικόνα
  • Μοντελοποιούν τα δεδομένα ενός προβλήματος με σκίτσο (ζωγραφίζοντας)
  • Μπορούν να ακολουθήσουν λεκτικές οδηγίες
  • Προσδιορίζουν κόμβους και κινούνται στο καρτεσιανό επίπεδο
  • Ελέγχουν την διαδικασία επίλυσης προβλήματος με εποπτικό υλικό
  • Συνεργάζονται με τον διπλανό τους για την επίλυση ενός προβλήματος.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2


Επαναληπτικό μάθημα στα Μαθηματικά (κεφάλαιο 8, Α τάξη)

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε ένα επαναληπτικό φυλλάδιο της 8ης ενότητας των μαθηματικών.

Επαναληπτικό φυλλάδιο


Επαναληπτικό μάθημα στα Μαθηματικά (Κεφάλαιο 5ο, Α τάξη)

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΠατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν ένα επαναληπτικό φυλλάδιο με ασκήσεις της 5ης ενότητας των μαθηματικών.

Επαναληπτικό φυλλάδιο