Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν, να επεκτείνουν και να κατασκευάζουν γεωμετρικά μοτίβα.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

 • Ανακαλύπτουν τον κανόνα σε απλά και σύνθετα γεωμετρικά μοτίβα
 • Περιγράφουν τον κανόνα σε ένα γεωμετρικό μοτίβο
 • Κατασκευάζουν ένα γεωμετρικό μοτίβο με και χωρίς προϋποθέσεις
 • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο στην κατασκευή και επέκταση γεωμετρικών μοτίβων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

      

Παίξε με τα γεωμετρικά μοτίβα                         Βρες το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο

 

     

Ποια εικόνα είναι η επόμενη;                          Μοτίβα με σχέδια

Μιλώ και γράφω ελληνικά

Χρησιµοποιώντας το εν λόγω διδακτικό υλικό δάσκαλος και μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν αρµονικά, να ερευνήσουν, να παρατηρήσουν,να διαπιστώσουν, να κρίνουν και συγκρίνουν,να συζητήσουν και να συμπεράνουν µε τελικό στόχο να είναι  επαρκείς χρήστες της Ελληνικής γλώσσας και στηριζόµενοι σ’ αυτήν να ενταχθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία.Με τις απαιτούµενες προσαρµογές, επεκτάσεις,  τροποποιήσεις και προσθήκες μπορεί να καταστεί κατάλληλο υλικό για  όλους τους µαθητές. Η όλη φιλοσοφία και η διάρθρωσή του υλικού κινήθηκαν στο πλαίσιο µιας ανανεωµένης διδακτικής και επιστηµονικής αντίληψης που αποβλέπει στο να µετατρέψει την αίθουσα διδασκαλίας από χώρο τυποποιηµένης εργασίας σε εργαστήριο παρατήρησης, έρευνας και ανακάλυψης της νέας γνώσης.

Πατήστε τις παρακάτω εικόνες ή συνδέσμους για να δείτε το περιεχόμενο των  αντίστοιχων βιβλίων

κάνε κλικ          κάνε κλικ

Πρώτο επίπεδο διδασκαλίας      Δεύτερο επίπεδο διδασκαλίας

 

Snap 2013-08-16 at 22.01.09

Βιβλίο δασκάλου

Μαθηματικά-Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού μαθηματικής παιδείας  που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, βασίστηκε στη δημιουργία πλούσιων περιβαλλόντων μάθησης μέσα από τη χρήση διδακτικών υλικών. Κάθε ενότητα του εγχειριδίου περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες όπου το παιδί  καλείται να αλληλεπιδράσει με το διδακτικό υλικό, τον εκπαιδευτικό, αλλά και τους συμμαθητές του. Ο στόχος του εκπαιδευτικού δεν είναι “να διδάξει” μια μαθηματική έννοια, αλλά κυρίως μέσα από τις ενέργειες των παιδιών να διερευνήσει αλλά και να εξελίξει τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη συγκεκριμένη μαθηματική έννοια.

Πατήστε τις παρακάτω εικόνες ή τους συνδέσμους για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τα αντίστοιχα βιβλία

     Snap 2013-08-15 at 21.33.33    κάνε κλικ

 Μαθηματικά Α                     Μαθηματικά Β                        Μαθηματικά Γ

 

κάνε κλικ για βιβλίο δασκάλου

Βιβλίο δασκάλου

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν το μήκος διαδοχικών ευθύγραμμων τμημάτων.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

 • Χαράζουν ευθύγραμμα τμήματα με προϋποθέσεις
 • Χρησιμοποιούν το χάρακα για να μετρούν το μήκος των πλευρών απλών γεωμετρικών σχημάτων
 • Συνδέουν το όνομα του γεωμετρικού σχήματος με τον αριθμό των πλευρών ή των γωνιών του (π.χ. τετράπλευρο: 4 γωνίες, 4 πλευρές)
 • Εργάζονται ομαδικά για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

    

Μετρώ γραμμές με το χάρακα                               Βρίσκω την περίμετρο

   

Βρίσκω την περίμετρο                                         Υπολογίζω την περίμετρο

 

http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/gons.htm

Φτιάχνω πολύγωνα και μετρώ την περίμετρο

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Εξελικτική – Σχολική Ψυχολογία, Α.Π.Θ. με πολύχρονη πείρα αναλαμβάνει την ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση και υποστήριξη παιδιών και εφήβων με αναπτυξιακές και μαθησιακές διαταραχές, καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και εκπαιδευτικών. Δυνατότητα επίσκεψης κατ’ οίκον. Ειδικές τιμές σε ομαδικά προγράμματα παρέμβασης.

Επικοινωνία: 6973387265, georgiakiz@yahoo.gr.

Λογοθεραπεύτρια

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ, μέλος του Συλλόγου Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος, αναλαμβάνει παιδιά κατ’ οίκον σε όλη την Αθήνα. Υπάρχει 5ετής προυπηρεσία σε κέντρα Λογοθεραπείας και σε παράλληλη στήριξη. Επίσης, προσφέρεται και μελέτη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Δίνεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Τηλ. επικοινωνίας 6941645759 και

e-mail:logo.alikipr@yahoo.gr

Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 9-15)

PictureΠατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε ένα επαναληπτικό φυλλάδιο για το μάθημα των μαθηματικών. Αναφέρεται στα κεφάλαια 9-15.

Επαναληπτικό φυλλάδιο

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να κατασκευάσουν ορθογώνιο τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τετράγωνο και μη κανονικό πολύγωνο πάνω σε πλέγμα και με τα κομμάτια του τάγκραμ.

Αναλυτικά, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Ακολουθούν οδηγίες προκειμένου να κατασκευάσουν ή να προεκτείνουν ένα γεωμετρικό σχήμα με προϋποθέσεις.
 • Ανακαλύψουν ότι στο τετράγωνο όλες οι πλευρές είναι ίσες
 • Αναγνωρίζουν πολύγωνα, κανονικά ή μη, χωρίς να είναι απαραίτητη η ονομασία τους
 • Αναγνωρίζουν διαισθητικά με το γνώμονα ότι το τετράγωνο, το ορθογώνιο τρίγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχουν ορθή γωνία, ενώ το πλάγιο παραλληλόγραμμο δεν έχει
 • Εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Καρτέλα με τα γεωμετρικά σχήματα

Καρτέλα με τα γεωμετρικά στερεά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

                   Picture

Ο άτακτος ζωγράφος                                                                  Η κατασκήνωση

 

                 

Τάγκραμ                                                                    Φτιάξε σχέδια με ταγκραμ

 

                   

Συμπληρώνω τα σχήματα                                         Τάγκραμ

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τα γεωμετρικά στερεά

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Διακρίνουν γεωμετρικά στερεά, όπως κύβος, κύλινδρος, πυραμίδα, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και σφαίρα
 • Συσχετίσουν με τα αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα- τετράγωνο, τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, κύκλο
 • Ονομάζουν ένα γεωμετρικό σχήμα με διαδοχικά γράμματα της αλφαβήτου (δεξιόστροφα)

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Ανάπτυγμα κύβου

Ανάπτυγμα παραλληλεπιπέδου

Ανάπτυγμα πυραμίδας

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

                 

Γεωμετρικά στερεά 1                                                 Γεωμετρικά στερεά 2

 

                   

Παιχνίδι για τα στερεά                                                Μαθαίνω τα γεωμετρικά στερεά

Αντιστοίχισε τα γεωμετρικά στερεά με τα σωστά σχήματα

 

Βρες τα γεωμετρικά στερεά

 

Υπολογίζω τα ρέστα

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κέρματα του ευρώ στις καθημερινές τους συναλλαγές ελέγχοντας τα ρέστα.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

 • Διαπιστώνουν τις σχέσεις μεταξύ του 1 ευρώ και 50 λεπτά, 20 λεπτά, 10 λεπτά
 • Υπολογίζουν τα ρέστα
 • Επιλύουν πραγματικά προβλήματα κάνοντας χρήση του ευρώ
 • Αξιοποιούν πληροφορίες που δίνονται μέσα από μία εικόνα
 • Μπορούν να χρησιμοποιούν την εκτίμηση για τη λύση ενός προβλήματος
 • Εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μιας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

           Pick and Mix

Αγόρασε δώρο και κάνε κλικ στα κέρματα        Παιχνίδια με το ευρώ

Δώσε τα ρέστα