Ο ελληνισμός της διασποράς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να ερμηνεύουν τους λόγους δημιουργίας του απόδημου ελληνισμού
 • να αξιολογούν την συνεισφορά των απόδημων Ελλήνων στη διατήρηση του Ελληνισμού
 • να γνωρίζουν τις χώρες, στις οποίες ζουν οι περισσότεροι Έλληνες της διασποράς
 • να διαμορφώνουν προτάσεις σύσφιξης των σχέσεών μας με τους Έλληνες της διασποράς

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Κύπρος: το ανθρωπογενές περιβάλλον

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να γνωρίζουν την σύνθεση του πληθυσμού της Κύπρου
 • να γνωρίζουν τα ιστορικά στοιχεία τα οποία διαφοροποίησαν τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Κύπρου
 • να δικαιολογούν βάσει των ιστορικών στοιχείων τη συνέχιση του ελληνισμού της Κύπρου

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Κύπρος: το φυσικό περιβάλλον

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να εντοπίζουν την γεωγραφική θέση της Κύπρου
 • να βρίσκουν στον χάρτη τα κύρια γεωμορφολογικά στοιχεία της
 • να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κλίματος της Κύπρου
 • να γνωρίζουν χαρακτηριστικά είδη της χλωρίδας και της πανίδας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να αντιλαμβάνονται τη σημασία ύπαρξης της Ε.Ε
 • να καταγράφουν τους τομείς δράσης της Ε.Ε
 • να αξιολογούν τη σημασία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος
 • να προβληματίζονται για την καλύτερη Ε.Ε του αύριο

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading