Το γράμμα Β

Το γράμμα Β

Συλλαβική μέθοδος (Β)

Καρτέλες συλλαβικής μεθόδου: βα        βε        βι            βο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Picture     6328591

Το γράμμα Β                                                   Ο βάτραχος στη βάρκα (Β, β)

πηγή: http://www.stintaxi.com/

και ένα ωραίο βιντεάκι από την εκπαιδευτική τηλεόραση…