Αριθμογραμμή δεκαδικών αριθμών

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν φύλλα εργασίας με την αριθμογραμμή των δεκαδικών αριθμών

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

3η Επανάληψη

Picture Επαναληπτικό κεφάλαιο στις ενότητες 15-20. Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε επαναληπτικές ασκήσεις .
3o Επαναληπτικό διαγώνισμα
 

Προβλήματα με ποσοστά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται προβλήματα με διάφορες μορφές αριθμών.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα βρίσκουν νοερά το ποσοστό σε απλά προβλήματα.
 • Nα κατανοούν ότι το ποσοστό εκφράζει το μέρος μιας ποσότητας το οποίο προστίθεται (αύξηση) ή αφαιρείται (μείωση – έκπτωση) στην αρχική ποσότητα.
 • Nα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δίνονται με ποσοστό για να λύνουν προβλήματα σε διάφορα πλαίσια (μετρήσεις, γεωμετρία).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Έννοια του Ποσοστού

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να γνωρίσουν την έννοια
του ποσοστού στην καθημερινή ζωή και να εφαρμόζουν την γνώση αυτή στην επίλυση απλών προβλημάτων καθημερινής ζωής.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα διαβάζουν και να γράφουν ποσότητες εκφρασμένες σε ποσοστά αναγνωρίζοντας κάθε φορά τη μονάδα αναφοράς.
 • Nα μπορούν να εκφράζουν με ποσοστό το μέρος μιας ποσότητας που γνωρίζουν.
 • Nα μετατρέπουν τα ποσοστά σε κλάσματα ή σε δεκαδικούς, και το αντίστροφο.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Στατιστική – Μέσος όρος

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν προβλήματα της καθημερινής ζωής όπου χρειάζεται να βρουν το μέσο όρο των δεδομένων.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα κατανοούν την αναγκαιότητα της εύρεσης και χρήσης του μέσου όρου όταν το πλήθος των μετρήσεων είναι πολύ μεγάλο.
 • Nα κατανοήσουν την αξία του μέσου όρου στη διατύπωση υποθέσεων.
 • Nα κατανοούν το μέσο όρο ως το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος αριθμών με το
  πλήθος αυτών.
 • Nα μετατρέπουν προφορικές ή γραπτές περιγραφές δεδομένων σε γραφικές, και αντίστροφα.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading