Μαθηματικά Α τάξη

αρχείο λήψηςΕδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για τα μαθηματικά της Α τάξης. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα Μαθηματικά της Α και Β τάξης

Η σκάλα από το 1 έως το 5

Η σκάλα από το 0 έως το 10 , ο έως 20

Καρτέλες αρίθμησης από το 1 έως το 10 (ποσοτική απεικόνιση)

Καρτέλες από το 0 έως το 20

Καρτέλα με τα ζώα – αριθμοί από το 1-9 (για τον μαθητή)

Αριθμογραμμή 1

Αριθμογραμμή 2

Ενότητα 1: Οι αριθμοί μέχρι το 5- Χώρος και σχήματα

1.1 Προσανατολισμός στο χώρο

1.2 Γεωμετρικά σχήματα

1.3 Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

1.4 Οι αριθμοί από το 1 έως το 5

1.5 Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (Ι)

1.6 Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (ΙΙ)

1.7 Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 (Ι)

Continue reading

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture  ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση φυσικών αριθμών: νοεροί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να αναλύουν αθροιστικά τους αριθμούς και να αξιοποιούν την ανάλυση για να κάνουν υπολογισμούς
 • να βρίσκουν το διπλάσιο και το τριπλάσιο, το τετραπλάσιο και το μισό των φυσικών αριθμών
 • να βρίσκουν την πιο κοντινή δεκάδα και εκατοντάδα σε έναν φυσικό αριθμό
 • να αξιοποιούν το παραπάνω για να εκτιμήσουν αποτελέσματα πράξεων
 • να χρησιμοποιούν την αριθμογραμμή ως εποπτικό εργαλείο για υπολογισμούς

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1 (στρογγυλοποίηση)

Φύλλο εργασίας 2

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Μαθηματικά Δ τάξης

Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για τα μαθηματικά της Β τάξης. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Ενότητα 1

Βοήθημα 1ης Ενότητας

Γρήγορα τεστ 1ης Ενότητας

1.1 Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ τάξη

1.2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000

Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ’ τάξη

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διερεύνηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών από τη Γ τάξη

Αναλυτικά ελέγχουμε αν τα παιδιά μπορούν:

 • να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000
 • να αναλύουν τους αριθμούς σε Χιλιάδες, Εκατοντάδες, Δεκάδες και Μονάδες και να κάνουν βασικούς νοερούς υπολογισμούς για φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000 (περάσματα στις δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες)
 • να χειρίζονται τις έννοιες μεγαλύτερο, μικρότερο, ενδιάμεσο
 • να χρησιμοποιούν το ημερολόγιο και το ρολόι
 • να εντοπίζουν θέσεις σε πλέγμα χρησιμοποιώντας τους όρους γραμμή-στήλη
 • να χρησιμοποιούν δεκαδικούς αριθμούς για να περιγράψουν μικρά χρηματικά ποσά
 • να αντλούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες που δίνονται από διάφορες πηγές (εικόνα, κείμενο)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
Φύλλο εργασίας 1

Επαναληπτικά φυλλάδια στις πράξεις

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών