Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΓΡΑΦΟΥ ΤΣ τσ

Ορθογραφία: Ο βάτραχος είναι μέσα σε ένα αστείο παπούτσι

……………………………………………………………………….

 • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του τσ
 • Επισημαίνονται οι σύνθετες λέξεις του κειμένου. Αφού καταγράψουν τις λέξεις που ένα τους συνθετικό είναι το χιόνι, τα παιδιά δημιουργούν δικές τους αστείες σύνθετες λέξεις. Με αυτές συνθέτουν μία ιστορία.
 • Με αφορμή τα ρούχα του χιονόδρακου τα παιδιά εξασκούνται στη διάκριση των συμπλεγμάτων τσ και στ μέσα από λεξιλόγιο σχετικό με την ενδυμασία (φουστάνι, φούστα, παπούτσια, κάλτσες, κουστούμι)
 • Άσκηση φωνολογικής επίγνωσης: Ο/η εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά να διαπιστώσουν την αλλαγή της σημασίας λέξεων με την αντιστροφή των γραμμάτων τ και σ. Για παράδειγμα, πίτσα-πίστα, Λίτσα-λίστα, πάστα-πατσάς. Με τις λέξεις αυτές προτείνεται να συνθέσουν ομαδικά στιχάκια.
 • Οι μαθητές ζωγραφίζουν τον χιονάνθρωπο που περιγράφεται στην άσκηση 2 του Τ.Ε.

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου
 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το δίφθογγο σύμφωνο ΤΣ

Συλλαβική μέθοδος (ΤΣ)

Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος
Continue reading

Αριθμογραμμή δεκαδικών αριθμών

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν φύλλα εργασίας με την αριθμογραμμή των δεκαδικών αριθμών

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4
Continue reading

Προβλήματα με ποσοστά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται προβλήματα με διάφορες μορφές αριθμών.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα βρίσκουν νοερά το ποσοστό σε απλά προβλήματα.
 • Nα κατανοούν ότι το ποσοστό εκφράζει το μέρος μιας ποσότητας το οποίο προστίθεται (αύξηση) ή αφαιρείται (μείωση – έκπτωση) στην αρχική ποσότητα.
 • Nα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δίνονται με ποσοστό για να λύνουν προβλήματα σε διάφορα πλαίσια (μετρήσεις, γεωμετρία).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Έννοια του Ποσοστού

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να γνωρίσουν την έννοια
του ποσοστού στην καθημερινή ζωή και να εφαρμόζουν την γνώση αυτή στην επίλυση απλών προβλημάτων καθημερινής ζωής.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα διαβάζουν και να γράφουν ποσότητες εκφρασμένες σε ποσοστά αναγνωρίζοντας κάθε φορά τη μονάδα αναφοράς.
 • Nα μπορούν να εκφράζουν με ποσοστό το μέρος μιας ποσότητας που γνωρίζουν.
 • Nα μετατρέπουν τα ποσοστά σε κλάσματα ή σε δεκαδικούς, και το αντίστροφο.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading