Φύλλα εργασίας με τα γράμματα

Εδώ θα βρείτε φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των γραμμάτων της αλφαβήτα. Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν τα παρακάτω φυλλάδια.

1 A PICTO PICTe413 I PICT

αλφα                        ομικρον                        έψιλον                           γιώτα

pt415 L PICTS PICT

πι                                 ταφ                        λάμδα                       σίγμα

414 K PICT417 N PICTRO PICT412 ΤΗΙΤΑ PICT

κάπα                         νι                             ρο                              θήτα

416 M PICT411 H PICT3 GAMM PICTx0 X PICT

μι                               ήτα                             γάμα                        χι

311 Z PICTt0 Y PICT2 B PICTx2 OMEGA PICT

ζήτα                        ύψιλον                      βήτα                          ωμέγα

31 DELTA PICTt1 FI PICT418 XI PICTx1 PSI PICT

δέλτα                       φι                              ξι                                  ψι

Φιλόλογος

Φιλόλογος με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες,με επάρκεια χορήγησης Αθηνά τεστ(σταθμισμένο τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών)και με ανάλογο υλικό για παρέμβαση σε μαθητές(ασκήσεις παρέμβασης αναφερόμενες σε τομείς του Αθηνά τεστ,κριτήρια αντιληπτικής λειτουργίας,γνωστικής,γλωσσικής,μαθηματικής και κοινωνικής επάρκειας,υλικό για ενίσχυση φωνολογικής ενημερότητας,λεξιλογικές ασκήσεις,ασκήσεις ανάγνωσης,ορθογραφίας,μαθηματικών)αναλαμβάνει τη στήριξη και τη μελέτη μαθητών(και πρωτοβάθμιας).Τιμές προσιτές.
Καλλιθέα και γύρω περιοχές,κέντρο,6944843432.

Δεκαδικά Κλάσματα

model-fraction-1-200x284

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Δείτε επίσης
Καρτέλες Κλασματικές Μονάδες
Ισοδύναμα Κλάσματα
Σύγκριση κλασμάτων
Πρόσθεση Κλασμάτων

Σύγκριση Κλασμάτων

Χωρίς τίτλο

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Δείτε επίσης
Καρτέλες Κλασματικές Μονάδες
Εισαγωγή στα Κλάσματα
Πρόσθεση Κλασμάτων
Ισοδύναμα Κλάσματα

Ομώνυμα Κλάσματα

fraction-6-5
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

Δείτε επίσης
Καρτέλες Κλασματικές Μονάδες
Εισαγωγή στα Κλάσματα
Ισοδύναμα Κλάσματα

Εισαγωγή στα κλάσματα

fractioncirclescolor1-200x294 (1)                                 fraction-write-worksheet-1

Φύλλο εργασίας 1                                                        Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                                                        Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3                                                        Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

 

 

Χωρίς τίτλο                                 Fractions-Worksheets-Making-Fractions

Φύλλο εργασίας 1                                                          Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

 

fractionscircle1
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

 

Δείτε επίσης
Καρτέλες Κλασματικές Μονάδες
Ισοδύναμα Κλάσματα
Σύγκριση κλασμάτων
Πρόσθεση Κλασμάτων

Κλασματικοί αριθμοί – Καρτέλες

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμου για να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν καρτέλες με τους κλασματικούς αριθμούς

fractions-made-easy-halves-1  how-to-learn-fractions-thirds-1  fraction-math-fourths-1

ένα δεύτερο                               ένα τρίτο                                  ένα τέταρτο

 

fraction-information-cards-fifths-1  fraction-to-decimal-sixths-1  printable-fraction-sheets-sevenths-1

ένα πέμπτο                                    ένα έκτο                                 ένα έβδομο

 

fraction-activities-eighths-1      unit-fractions-ninths-1  fraction-information-cards-tenths-1

ένα όγδοο                                             ένα ένατο                         ένα δέκατο

 

 

 
οι καρτέλες είναι μεταφρασμένες από το site math-salamander.com

 

Δείτε επίσης
Εισαγωγή στα Κλάσματα
Ισοδύναμα Κλάσματα
Πρόσθεση Κλασμάτων

Κλάσματα

fractions-made-easy-halves-1

Καρτέλες – Κλασματικοί αριθμοί

 

fractioncirclescolor1-200x294 (1)

Εισαγωγή στα κλάσματα

 

Χωρίς

Ισοδύναμα Κλάσματα

Χωρίς τίτλο

Σύγκριση Κλασμάτων

Χωρίς τίτλο

Δεκαδικά Κλάσματα

fraction-6-5
Ομώνυμα Κλάσματα

Ισοδύναμα Κλάσματα

Χωρίς τίτλο                              Χωρίς

Φύλλο εργασίας 1                                                          Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

 

Χωρίς τίτλ                            Χωρίς τίτλο
Φύλλο εργασίας 1                                                           Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                                                          Φύλλο εργασίας 2 

Φύλλο εργασίας 3                                                            Φύλλο εργασίας 3

 

τίτλο                       Χωρίς

Φύλλο εργασίας 1                                                          Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                                                          Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3                                                          Φύλλο εργασίας 3

οι εργασίες είναι μεταφρασμένες από τα εξής sites

worksheetfun.com
mathworksheets4kid.com

Δείτε επίσης
Καρτέλες Κλασματικές Μονάδες
Εισαγωγή στα Κλάσματα
Πρόσθεση Κλασμάτων