Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 46-51)

Picture Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν ένα επαναληπτικό φυλλάδιο για τα κεφάλαια 46-51 των μαθηματικών.

Προβλήματα

Picture Ο βασικός στόχος του κεφαλαίου είναι να αξιοποιήσουν οι μαθητές κάποιες από τις προηγούμενες γνώσεις τους και να τις εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος. Ένας άλλος στόχος είναι να μπορούν να επιλέγουν από ένα σύνολο πληροφοριών αυτές που τους είναι απαραίτητες, για να λύσουν ένα πρόβλημα. Θέλουμε επίσης να είναι σε θέση να κατασκευάζουν οι ίδιοι ένα σύνθετο πρόβλημα.

Μέτρηση της επιφάνειας

Picture Στο κεφάλαιο αυτό οι επιμέρους στόχοι μας είναι να γίνουν οι μαθητές μας ικανοί να:

 • μετρούν επιφάνειες χρησιμοποιώντας ως μονάδες αυθαίρετες μονάδες μέτρησης.
 • έρθουν σε επαφή και να γνωρίζουν το τετραγωνικό μέτρο.
 • χρησιμοποιούν το τετραγωνικό μέτρο σε καταστάσεις καθημερινής ζωής.
 • πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

  Φύλλο εργασίας 1

Μέτρηση του χρόνου

Picture Στην προηγούμενη τάξη οι μαθητές ασκήθηκαν στο να κατανοούν και να συγκρίνουν χρονικές διάρκειες όπως η ημέρα, η εβδομάδα, ο μήνας και το έτος αλλά και να διαβάζουν ημερολόγια και να αναγνωρίζουν σε συμβατικά και ηλεκτρονικά ρολόγια την ένδειξη σε ολόκληρες ώρες, σε μισές ώρες αλλά και σε τέταρτα.
Στο κεφάλαιο αυτό θα εμβαθύνουμε και θα επεκτείνουμε τις ικανότητες των παιδιών στη μέτρηση του χρόνου με μονάδα μέτρησης την ώρα και τα λεπτά. Ειδικότερα επιμέρους στόχοι μας είναι να γίνουν οι μαθητές ικανοί να:

 • αναγνωρίζουν και να λένε την ώρα με προσέγγιση του πλησιέστερου λεπτού.
 • υπολογίζουν τη διάρκεια που έχει ένα γεγονός ή που μεσολαβεί από ένα γεγονός σε ένα άλλο.
 • κατασκευάζουν ένα πρόγραμμα με βάση τον χρόνο.
 • χωρίζουν το εικοσιτετράωρο (από τα μεσάνυχτα μέχρι τα μεσάνυχτα) σε περιόδους π.μ. και μ.μ.
 • λύνουν προβλήματα στα οποία υπάρχει η έννοια του χρόνου.
 • συνδέουν τον χρόνο με τα κλάσματα στις μισές ώρες και στο τέταρτο.
 • πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Μοτίβα

Picture Στόχοι του μαθήματος αυτού είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

Διαιρέσεις

Picture Κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να ασκηθούν οι μαθητές σε καταστάσεις διαίρεσης στις οποίες οι διαιρέσεις θα είναι αντίστροφες πράξεις από τον πίνακα της προπαίδειας, διαιρέσεις με δυνάμεις του 10 και εύκολες διαιρέσεις με διψήφιους διαιρέτες. Πιο συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να γίνουν οι μαθητές ικανοί να:

 • αναγνωρίζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση παρουσιάζεται ως διαίρεση μερισμού ή μέτρησης.
 • εκτελούν διαιρέσεις ως αντίστροφες πράξεις των γινομένων του πίνακα της προπαίδειας
 • εκτελούν διαιρέσεις δεκάδων, εκατοντάδων και χιλιάδων με διαιρέτη το 10 και το 100
 • εκτελούν εύκολες διαιρέσεις με διψήφιο διαιρέτη όπως 24:12, 45:15, 33:11 κ.τ.λ..
 • προσδιορίζουν τη θέση ενός πηλίκου ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια ενός αριθμού.
 • πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Πολλαπλασιασμοί

Picture Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

 • καταλαβαίνουν σε ποιες προβληματικές καταστάσεις να χρησιμοποιούν την πράξη του πολλαπλασιασμού.
 • εκτελούν με ευχέρεια την πράξη του γραπτού πολλαπλασιασμού διψήφιου με μονοψήφιο και διψήφιου με διψήφιο αριθμό
 • εκτελούν νοερά και να βρίσκουν γινόμενα του 10,100 και 1000 προσθέτοντας τα αντίστοιχα μηδενικά.
 • εκτελούν νοερά γινόμενα με δεκάδες και εκατοντάδες όπως 30 x 20, 400 x 5 κ.τ.λ..
 • ασκηθούν στην επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση.
 • πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 40-44)

Picture Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν ένα επαναληπτικό φυλλάδιο για τα κεφάλαια 40-44 των μαθηματικών.

Επαναληπτικό φυλλάδιο

Προβλήματα

Picture Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

 • εκτελούν πολλαπλασιασμούς διψήφιου με μονοψήφιο.
 • εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις με αριθμούς τετραψήφιους με ή χωρίς κρατούμενο
 • διαβάζουν ενδείξεις ζυγαριάς και να γράφουν το βάρος που δείχνει η ζυγαριά.
 • διακρίνουν τα στοιχεία που χρειάζονται για να απαντήσουν σε ερωτήσεις.
 • διατυπώνουν μόνοι τους και να λύνουν ένα πρόβλημα.
 • πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

  Φύλλο εργασίας 1

Η συμμετρία

Picture Η συμμετρία είναι ένας από τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, όπως οι μεγεθύνσεις, οι σμικρύνσεις, οι στροφές κ.α που συναντάμε πολύ συχνά στην καθημερινή ζωή και στην τέχνη, ενώ ταυτόχρονα κατέχουν σημαντική θέση στο γνωστικό αντικείμενο της γεωμετρίας. Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου επιδιώκουμε να κάνουμε τους μαθητές ικανούς να αναγνωρίζουν αν ένα ή δύο διαφορετικά σχήματα είναι συμμετρικά ή όχι και να εντοπίζουν τον άξονα συμμετρίας με δίπλωση. Σε ένα επόμενο επίπεδο οι μαθητές πρέπει να μπορούν να φαντάζονται τη δίπλωση (νοερά), για να ελέγχουν αν δεδομένα σχήματα είναι συμμετρικά. Επιπλέον, επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν οι ίδιοι το συμμετρικό ενός σχήματος που τους δίνεται καθώς και να ανακαλύπτουν και να χαράσσουν τον ή τους άξονες συμμετρίας ενός σχήματος.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Ζωγράφισε σχεδιάκια και δες τα συμμετρικά τουςΤι είναι συμμετρίαΜπορεί ένα σχήμα να έχει και άλλους άξονες συμμετρίας;Σχεδιάζω συμμετρικά σχήματα στον υπολογιστήΦτιάχνω συμμετρικά σχήματα