Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων


ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών ώστε να καταστούν ικανοί να:

 • συγκρίνουν και να εκτιμούν ποσότητες από το 1 μέχρι το 5
 • χρησιμοποιούν την αντιστοίχιση 1 προς 1 ή τους αριθμούς για να συγκρίνουν τις ποσότητες
 • αριθμούν προφορικά μέχρι το 10

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Β τάξης

Προσανατολισμός στο χώρο

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να:

 • προσανατολίζονται με σημείο αναφοράς τον εαυτό τους
 • προσανατολίζονται με σημείο αναφοράς που βρίσκεται έξω από τον εαυτό τους
 • χρησιμοποιούν γλωσσικές εκφράσεις που περιέχουν τους εξής όρους: “μέσα”, “έξω”, “δίπλα”, “ανάμεσα”, “πάνω”, “κάτω”, “μπροστά”, “πίσω”, “δεξιά”, “αριστερά”

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Β τάξης

Παιχνίδι προσανατολισμού

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Προμαθηματικές έννοιες- πάνω-κάτω

2. Προμαθηματικές έννοιες-μεγαλύτερο-μικρότερο (α)

3. Προμαθηματικές έννοιες-μεγαλύτερο-μικρότερο (β)

4. Προμαθηματικές έννοιες – κοντά-μακριά

5. Προμαθηματικές έννοιες-μέσα-έξω

6. Προμαθηματικές έννοιες- ψηλό-κοντό

7. Προμαθηματικές έννοιες- ζευγαράκια

8. Προμαθηματικές έννοιες-δεξιά-αριστερά

9. Προμαθηματικές έννοιες-σχήματα

10. Προμαθηματικές έννοιες- αριθμοί

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

          

Προσανατολισμός                                                   Το κρυφτό

 

         

Παιχνίδι προσανατολισμού-RamKid                  Προσανατολισμός στο χώρο

πηγή: http://www.stintaxi.com/

 
 

Γνωριμία με τους ήρωες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

 • Παραγωγή προφορικού λόγου, έκφραση και ομιλία.
 • Διαχείριση πληροφορίας: Ζητά και δίνει πληροφορίες, συστήνει τον εαυτό του και την οικογένειά του.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

 • Αναγνώριση από κάθε παιδί του ονόματός τους καθώς και των συμμαθητών του.
 • Γραφή του ονόματός του.
 • Επισήμανση των άρθρων ο,η.

 
πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 το γράμμα α

 το γράμμα ο                                                                        

 το γράμμα ε

 το γράμμα ι

 επαναληπτικό στο α ο ε ι

Οι ήρωες του σχολικού βιβλίου

ΚΑΡΤΕΛΕΣ

A   E    I   O
AΛΦΑ                        ΕΨΙΛΟΝ                              ΓΙΩΤΑ                 ΟΜΙΚΡΟΝ

Που είναι ο Άρης

aris1.jpgΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Διατύπωση υποθέσεων
 • Παραγωγή προφορικού λόγου με ελεύθερη δημιουργία γλωσσικών συνόλων
 • Αφήγηση κειμένων
 • Συνειδητοποίηση της σύνδεσης της προφορικής και γραπτής γλώσσας.
 • Αναγνώριση επιγραφών.
 • Αντίληψη της στενής σχέσης ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής.
 • Ανάγνωση και κατανόηση μεμονωμένων λέξεων και μικρών απλών λεκτικών συνόλων.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

 • Πρώτη επαφή με τα γλωσσικά τεμάχια του γραπτού λόγου και της σύνθεσής τους.

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

το γράμμα π

το γράμμα τ

σελ.10-11- πα-πι

σελ. 12-13 (παπί)

σελ. 12-13 (τα-πίτα)

σελ. 14-15-πα πο πι τα το

το γράμμα λ

σελ.17 -η συλλαβή λα–έλα

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Το γράμμα Τ (για αμβλύωπες)

Το γράμμα Π (για αμβλύωπες)

σελ. 10-11 (για αμβλύωπες)

σελ.12-13 (παπί) (για αμβλύωπες)

σελ. 12-13 (τα-πίτα) (για αμβλύωπες)

Επανάληψη μέχρι τη σελίδα 13 (πα,πι,τα) (για αμβλύωπες)

το γράμμα λ (για αμβλύωπες)

ΚΑΡΤΕΛΕΣ

T    t    Χωρίς τίτλο
Καρτέλα με το Τ                      Ταφ         Ταφ (για αμβλύωπες)

Π   π  Χωρίς τίτλο
καρτέλα με το Π         Πι                      Πι (για αμβλύωπες)
 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

https://d3823e2b05c9e8e54ec6e4afa0ae8d8a3dd04aa9.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJY0xDZzF4X0xfc1k/index.html   

οι συλλαβές πα,πι                                               η συλλαβή πο

https://338773f77cf55553703310f086a70cdecc2e9bb9.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJamFkYTFiZWlkeGc/index.html   

Η συλλαβή λα                                                        Η συλλαβή το

 

https://a3e9855f13f1c7cc99a2f659f12b5e69e1763dbe.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJLWZkWFA1Z21SOE0/index.html

Η συλλαβή τα

πηγή:http://www.stintaxi.com

Αντίο, όνειρά μου

AntioΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

Το ποίημα της Αργυρώς Κοκορέλη προέρχεται από το βιβλίο Παιχνίδι με όνειρα, κδόσεις λληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σε εικονογράφηση της Φωτεινής Στεφανίδη. ΄χουν τηρηθεί η εικονογράφηση και τα τυπογραφικά στοιχεία της έκδοσης.

 • Τα παιδιά σε μικρές ομάδες εικονογραφούν τις σκηνές του ποιήματος και τις δραματοποιούν.
 • Στις ασκήσεις 2 και 4 του Τ.Ε. τα παιδιά ασκούνται στην τοποθέτηση σε χρονική σειρά των γεγονότων μιας ιστορίας. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επαναλάβει αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας μικρά κείμενα, γνωστά στα παιδιά. Τα χωρίζει σε τμήματα και ζητά από τα παιδιά να τα βάλουν σε σωστή χρονική σειρά.
 •  Η σωστή σειρά των αποσπασμάτων στην άσκηση 4 του Τ.Ε. είναι 1,2,4,5,3. (με τη σειρά του βιβλίου).

 

 
πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου