Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής

Πατήστε το παρακάτω link για να βρείτε  υλικό για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής (βιντεάκια, εργασίες, παραμύθια, εκπαιδευτικό σενάριο, γελιογραφίες, παιχνίδια και πολλά άλλα) το οποίο οργάνωσε η κυρία Κανταρτζή Ευαγγελία στο blog της

Blog by Kantartzi E.

Κυκλοφορώ ασφαλώς!

 Φύλλα εργασίας     πηγή: http://www.kindykids.gr/

 

Picture
Παίξτε την κυκλοφοριακή αγωγή στον υπολογιστή σας

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά.  Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α.

Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και διατίθεται για εκπαιδευτικούς λόγους.

Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια