Πολλαπλασιασμός

Καρτέλες με τις προπαίδειες (1,2,3,4,5,6,7,8,9)


Πίνακες πολλαπλασιασμού (0 έως 10)Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση(2,5,6,7,8,9)


Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

fyllo1
Πολλαπλασιασμός με το 10,100,1000


Κάθετος Πολλαπλασιασμός

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δημιουργός Σουδίας Γιάννης Δημιουργός Σουδίας Γιάννης Δημιουργός Σουδίας Γιάννης
Η προπαίδεια του 2,3,4            Η προπαίδεια του 5,6,7              Η προπαίδεια του 8,9,10

ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ AΝDROID ΚΙΝΗΤΑ

Αυτή η απλή – και πλήρως εξελληνισμένη – εφαρμογή βοηθά τα παιδιά να μάθουν την προπαίδεια εξασκούμενα με διαφορετικών τύπων πολλαπλών επιλογών τεστ.
Μπορούν να επιλέξουν από τρεις τύπους τεστ:
1) βρίσκοντας το αποτέλεσμα ενός πολλαπλασιασμού
2) βρίσκοντας τον αριθμό που λείπει σε έναν πολλαπλασιασμό
3) βρίσκοντας το ζευγάρι των αριθμών που οδηγεί σε έναν πολλαπλασιασμό

Μπορούν να επιλέξουν το πλήθος των ερωτήσεων καθώς και την διάρκεια κάθε τεστ.

Η εφαρμογή δείχνει σε ένα διάγραμμα την πρόοδο και τα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου και επιτρέπει να καθαρίσετε το ιστορικό οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

Επίσης, παρέχει μια λειτουργία μελέτης, στην οποία τα παιδιά μπορούν να δουν μόνο τους πίνακες πολλαπλασιασμού και να τους μελετήσουν με το δικό τους ρυθμό.

Κατάλληλη για Α / Πρώτη, Β / Δευτέρα, Γ / Τρίτη Δημοτικού