Μαθαίνω για τα πολύγωνα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Εξοικείωση με την έννοια του πολυγώνου.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να αναγνωρίζουν επίπεδα σχήματα σε σύνθετο σχήμα,
 • να κατατάσσουν τα πολύγωνα με βάση το πλήθος των πλευρών-γωνιών,
 • να σχεδιάζουν πολύγωνα με χάρακα σε πλέγμα και χωρίς πλέγμα,
 • να χωρίζουν πολύγωνα σε τυχαία ή συγκεκριμένα σχήματα,
 • να συνθέτουν ένα πολύπλοκο σχήμα χρησιμοποιώντας επιμέρους επίπεδα σχήματα,
 • να χρησιμοποιούν ορολογία για να στηρίξουν μία επιμέρους άποψή τους

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

polygona

Πολύγωνα-Ορισμός

 

onomasia

Πολύγωνα-Ονομασία

 

orismos

Ονομασία πολυγώνων

πηγή: http://inschool.gr/4math.htmlΓια περισσότερες διαδραστικές εφαρμογές πατήστε εδώ

 

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ονοματολογία, συμβολισμός, αξία θέσης ψηφίου

Στόχοι μας είναι να είναι τα παιδιά ικανά:

 • να  ονομάζουν και να διαβάζουν  τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 20.000
 • να συνδέουν την λεκτική και συμβολική γραφή των αριθμών και να περνούν από τη μία μορφή στην άλλη
 • να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης (σύστημα θέσης). Συγκεκριμένα να διακρίνουν τα ψηφία ενός αριθμού ως προς τη θέσης τους στον αριθμό
 • να διαβάζουν τον αριθμό των εκατοντάδων, δεκάδων κτλ
 • να εφαρμόζουν διαδικασίες ομαδοποιήσεων ή ανταλλαγών με Δεκάδες, Εκατοντάδες, Χιλιάδες κτλ

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1
 
Φύλλο εργασίας 1


Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Διαδραστικές εφαρμογές

Picture

Φτιάξε πενταψήφιους αριθμούς


Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture  ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση φυσικών αριθμών: νοεροί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να αναλύουν αθροιστικά τους αριθμούς και να αξιοποιούν την ανάλυση για να κάνουν υπολογισμούς
 • να βρίσκουν το διπλάσιο και το τριπλάσιο, το τετραπλάσιο και το μισό των φυσικών αριθμών
 • να βρίσκουν την πιο κοντινή δεκάδα και εκατοντάδα σε έναν φυσικό αριθμό
 • να αξιοποιούν το παραπάνω για να εκτιμήσουν αποτελέσματα πράξεων
 • να χρησιμοποιούν την αριθμογραμμή ως εποπτικό εργαλείο για υπολογισμούς

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 

Φύλλα εργασίας
Φύλλο εργασίας 1Φύλλο εργασίας 1 (στρογγυλοποίηση)

Φύλλο εργασίας 2

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών