Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ονοματολογία, συμβολισμός, αξία θέσης ψηφίου

Στόχοι μας είναι να είναι τα παιδιά ικανά:

  • να  ονομάζουν και να διαβάζουν  τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 20.000
  • να συνδέουν την λεκτική και συμβολική γραφή των αριθμών και να περνούν από τη μία μορφή στην άλλη
  • να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης (σύστημα θέσης). Συγκεκριμένα να διακρίνουν τα ψηφία ενός αριθμού ως προς τη θέσης τους στον αριθμό
  • να διαβάζουν τον αριθμό των εκατοντάδων, δεκάδων κτλ
  • να εφαρμόζουν διαδικασίες ομαδοποιήσεων ή ανταλλαγών με Δεκάδες, Εκατοντάδες, Χιλιάδες κτλ

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1
 
Φύλλο εργασίας 1


Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Διαδραστικές εφαρμογές

Picture

Φτιάξε πενταψήφιους αριθμούς


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *