Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture  ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση φυσικών αριθμών: νοεροί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να αναλύουν αθροιστικά τους αριθμούς και να αξιοποιούν την ανάλυση για να κάνουν υπολογισμούς
  • να βρίσκουν το διπλάσιο και το τριπλάσιο, το τετραπλάσιο και το μισό των φυσικών αριθμών
  • να βρίσκουν την πιο κοντινή δεκάδα και εκατοντάδα σε έναν φυσικό αριθμό
  • να αξιοποιούν το παραπάνω για να εκτιμήσουν αποτελέσματα πράξεων
  • να χρησιμοποιούν την αριθμογραμμή ως εποπτικό εργαλείο για υπολογισμούς

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 

Φύλλα εργασίας
Φύλλο εργασίας 1Φύλλο εργασίας 1 (στρογγυλοποίηση)

Φύλλο εργασίας 2

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *