Τι βιβλίο είναι αυτό;

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με το σχολικό λεξικό.
  • Αποτελεσματική αναζήτηση λέξεων στο λεξικό.
  • Διάκριση των ορισμών από τα παραδείγματα του λεξικού.
  • Δημιουργία ορισμών από τα παιδιά.
  • Κύρια και κοινά ουσιαστικά.
  • Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος.
  • Δημιουργία προσωπικού λεξικού.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας-Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

Φύλλα εργασίας – κύρια και κοινά ουσιαστικά

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *