Ποπό! Κόσμος που περνά!

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Περιγραφή προσώπου.
  • Απλές προτάσεις με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο.
  • Δημιουργία αντίθετων λέξεων με αχώριστα μόρια.
  • Αντίθετες λέξεις.
  • Θηλυκά ουσιαστικά σε -α.
  • Συλλαβισμός.
  • Λεξιλόγιο για μέρη του σώματος και του προσώπου.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας- Περιγραφή προσώπου

Φύλλο εργασίας – Αντίθετες λέξεις

Φύλλο εργασίας – θηλυκά ουσιαστικά σε -α

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *