ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί;

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Άντληση πληροφοριών από πινακίδες, ανακοινώσεις, μικρές αγγελίες, αφίσες.
  • Δημιουργία αφίσας και μικρής αγγελίας.
  • Εξοικείωση με τα ακρώνυμα.
  • Εξοικείωση με το οριστικό άρθρο.
  • Λέξεις με όμοια σύμφωνα.
  • Αρσενικά ουσιαστικά σε -ης.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασία 1-οριστικό άρθρο

Φύλλο εργασίας 2 – Οριστικό άρθρο

Φύλλα εργασίας-Αρσενικά ουσιαστικά σε -ης

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *