Τι βιβλίο είναι αυτό;

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με το σχολικό λεξικό.
  • Αποτελεσματική αναζήτηση λέξεων στο λεξικό.
  • Διάκριση των ορισμών από τα παραδείγματα του λεξικού.
  • Δημιουργία ορισμών από τα παιδιά.
  • Κύρια και κοινά ουσιαστικά.
  • Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος.
  • Δημιουργία προσωπικού λεξικού.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας-Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

Φύλλα εργασίας – κύρια και κοινά ουσιαστικά

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

2 thoughts on “Τι βιβλίο είναι αυτό;

  1. Σας ευχαριστούμε, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η δουλειά σας, σε εμάς τους γονείς που προσπαθούμε και κάποιον τρόπο να κρατήσουμε τα παιδιά μας σε επαφή με το σχολικό τους αντικείμενο. ιδιαίτερα δε, τώρα που είναι όλη μέρα στο σπίτι και δεν έχουν την αγαπημένη τους δασκάλα κοντά τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *