Διαγωνίσματα Μαθηματικών Α τάξης

1o Διαγώνισμα ( κεφάλαια 1-7)

2ο Διαγώνισμα (κεφάλαια 9-15)

3ο Διαγώνισμα (κεφάλαια 17-22)

4ο Διαγώνισμα (κεφάλαια 25-31)

5ο Διαγώνισμα (κεφάλαια 33-38)

6ο Διαγώνισμα (κεφάλαια 39-42)

7ο Διαγώνισμα (κεφάλαια 40-44)

8ο Διαγώνισμα (κεφάλαια 52-56)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *