Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαισθητική προσέγγιση της έννοιας της επιφάνειας. Μέτρηση της επιφάνειας με μυ τυπικές ομάδες

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια της επιφάνειας,
  • να διακρίνουν την έννοια του εμβαδού από την έννοια της περιμέτρου,
  • να μετρήσουν την επιφάνεια με μη τυπικές μονάδες μέτρησης,
  • να συγκρίνουν επιφάνειες εμπειρικά

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *