Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Μέτρηση επιφάνειας με μη τυπικές μονάδες μέτρησης

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • γνωρίσουν τις συνήθεις μονάδες μέτρησης της επιφάνειας

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *