«Που λες, είδα…»

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Κατανόηση και παραγωγή περιγραφικού κειμένου (περιγραφή αντικειμένου).
  • Χρήση και ρόλος των επιθέτων.
  • Συγκριτικός βαθμός των επιθέτων.
  • Αρσενικά ουσιαστικά σε -ας.
  • Διάκριση ανάμεσα στα τον και των.
  • Ρόλος και παραγωγή παρομοιώσεων.
  • Αντίθετα και συνώνυμα.
  • Συμφωνικά συμπλέγματα.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας – Τα άρθρα τον-των

Φύλλο εργασίας-Αντίθετα-συνώνυμα

Φύλλο εργασίας – παρομοιώσεις

Φύλλο εργασίας-Αρσενικά ουσιαστικά σε -ας

Φύλλο εργασίας – Περιγραφή δωματίου

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture
Οι μουσικές της εξοχής Διαδραστικό παιχνίδι με τα “τον”-“των”

Picture
Ο πίνακας Διαδραστικό παιχνίδι με συνώνυμα, αντίθετα και επίθετα
 
Picture
Το όνειρο του άτακτου Διαδραστικό παιχνίδι με αντίθετες λέξεις και εκφράσεις επιθυμίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *