Το ταξίδι στην Χωχαρούπα

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Επαφή με τη λαϊκή παράδοση μέσω των αινιγμάτων και των γλωσσοδετών.
  • Συνειδητοποίηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών, των αινιγμάτων και των γλωσσοδετών.
  • Σύνθεση αινιγμάτων.
  • Παραγωγή ομοιοκαταληξίας.
  • Συμφωνικά συμπλέγματα.
  • Ενεστώτας του ρήματος είμαι.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Επαναληπτικό διαγώνισμα
 

1 thought on “Το ταξίδι στην Χωχαρούπα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *