Μαθαίνω για τη χωρητικότητα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Εμπειρική προσέγγιση της έννοιας της χωρητικότητας. Μέτρηση της χωρητικότητας σε άτυπες μονάδες μέτρησης. Γνωριμία με τυπικές μονάδες μέτρησης χωρητικότητας.

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να προσεγγίσουν διαισθητικά τη χωρητικότητα, με τη χρήση μη τυπικών μονάδες μέτρησης, (σύγκριση, μέτρηση),
  • να αναγνωρίζουν το λίτρο και το χιλιοστόλιτρο ως μονάδες μέτρησης όγκου και τη μεταξύ τους σχέση,
  • να συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε μικρή και μεγάλη συσκευασία και να αποφασίζουν για την πιο συμφέρουσα αγορά.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *