Μοτίβα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ανακάλυψη κανόνα σε μοτίβα (αριθμητικά, γεωμετρικά). Συνέχιση μοτίβου. Κατασκευή μοτίβου

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να ανακαλύπτουν τον κανόνα που διέπει απλά και αναδρομικά μοτίβα,
  • να συνεχίζουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα,
  • να κατασκευάζουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *