Κατασκευάζω στερεά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αναπτύγματα συνηθισμένων στερεών: Αναγνώριση, σχεδιασμός, κατασκευή του στερεού. Γνωριμία με το ανάπτυγμα του κύβου και του κυλίνδρου.

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να αναγνωρίζουν τα αναπτύγματα του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, της τριγωνικής και τετραγωνικής πυραμίδας, του κώνου και του κυλίνδρου,
  • να σχεδιάζουν τα αναπτύγματα του κύβου και του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου σε πλέγμα,
  • να κατασκευάζουν γεωμετρικά στερεά από το ανάπτυγμά  τους

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *