Μαθαίνω για τα στερεά σώματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αναγνώριση της μορφής των συνηθισμένων στερεών. Ονοματολογία. Εξοικείωση με τους όρους “κορυφή”, “έδρα”, “ακμή”. Περιγραφή συνήθων στερεών: του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, της τριγωνικής και τετραγωνικής πυραμίδας με βάση το πλήθος και το είδος των εδρών των εδρών.

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, την τριγωνική και τετραγωνική πυραμίδα, τη σφαίρα, τον κύλινδρο και τον κώνο,
  • να περιγράφουν τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, την τριγωνική και τετραγωνική πυραμίδα με βάση το είδος και το πλήθος των εδρών, καθώς και τους όρους “κορυφή”, “έδρα”, “ακμή”

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *