Μετρώ το χρόνο (2)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Μέτρηση χρόνου: Μήνας έτος, αιώνας, χιλιετία. Ιστοριογραμμή

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να υπολογίζουν χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε δύο χρονολογίες,
  • να χρησιμοποιούν τις σχέσεις μεταξύ του μήνα, έτους, αιώνα, χιλιετίας για να κάνουν μετατροπές,
  • να προσθέτουν και να αφαιρούν συμμιγείς (έτη, μήνες),
  • να γνωρίζουν τι σημαίνει δίσεκτο έτος και κάθε πότε εμφανίζεται,
  • να τοποθετούν χρονολογίες στην ιστοριογραμμή (π.Χ, μ.Χ) και να υπολογίζουν χρονικά διαστήματα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *