Γνωρίζω το μέτρο

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές εξοικειώνονται με το μέτρο ως μονάδα μέτρησης μήκους και μετρούν με μέτρα και εκατοστόμετρα
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Εξοικειωθούν με το μήκος που αντιστοιχεί στο 1 μέτρο και στο μισό μέτρο.
  • Μετατρέπουν τα 100 εκατοστόμετρα σε 1 μέτρο και το αντίστροφο.
  • Συγκρίνουν αποτελέσματα μετρήσεων μήκους.
  • Μετρούν μήκη χρησιμοποιώντας την εκτίμηση.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων για την επίτευξη μίας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *