Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές να είναι ικανοί να διαβάζουν και να γράφουν και να διαχειρίζονται φωνολογικά αριθμούς μέχρι το 1.000

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Συγκρίνουν και να διατάσσουν τριψήφιους αριθμούς.
  • Αναλύουν και να συνθέτουν τριψήφιους.
  • Συμπληρώνουν αριθμητικές αλυσίδες μέχρι το 1.000 ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας ανά 10, 50, 100.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *