Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν τους αριθμούς που βρίσκονται πριν και μετά από μία εκατοντάδα, στηριζόμενη στο φωνολογική ανάλυση των αριθμών και στο συμπλήρωμα του 100
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Κάνουν σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή σε τριψήφιους αριθμούς.
  • Αναλύουν έναν τριψήφιο αριθμό σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες.
  • Μπορούν να αριθμούν ανά 1 μέχρι το 1.000 ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας (με ή χωρίς εποπτικό υλικό).
  • Συνεργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μίας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

2 thoughts on “Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *