Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση αριθμών ως το 20.000: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών και εκτιμήσεις. Διαχείριση προβλήματος

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για αριθμούς ως το 20.000,
 • να αναλύουν αθροιστικά τους αριθμούς και να αξιοποιούν την ανάλυση για να κάνουν υπολογισμούς
 • να βρίσκουν την πιο κοντινή εκατοντάδα και χιλιάδα σε έναν φυσικό αριθμό,
 • να αξιοποιούν το παραπάνω για να εκτιμήσουν αποτέλεσμα πράξεων,
 • να χρησιμοποιούν την αριθμογραμμή ως εποπτικό εργαλείο για υπολογισμούς,
 • να χρησιμοποιούν τις ιδιότητες της πρόσθεσης για να διευκολύνονται στους υπολογισμούς,
 • να εφαρμόζουν στρατηγικές νοερών υπολογισμών για την πρόσθεση και την αφαίρεση,
 • να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για τους αριθμούς και τις πράξεις, για να διαχειρίζονται προβλήματα,
 • να γνωρίσουν στρατηγική αντικατάστασης των αριθμών ενός προβλήματος με μικρότερους

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

1η Επανάληψη

Picture Επαναληπτικό κεφάλαιο στις ενότητες 1-7. Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε επαναληπτικές ασκήσεις .

1ο Επαναληπτικό διαγώνισμα

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου ΕργασιώνΘυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ’ τάξη

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διερεύνηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών από τη Γ τάξη

Αναλυτικά ελέγχουμε αν τα παιδιά μπορούν:

 • να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000
 • να αναλύουν τους αριθμούς σε Χιλιάδες, Εκατοντάδες, Δεκάδες και Μονάδες και να κάνουν βασικούς νοερούς υπολογισμούς για φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000 (περάσματα στις δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες)
 • να χειρίζονται τις έννοιες μεγαλύτερο, μικρότερο, ενδιάμεσο
 • να χρησιμοποιούν το ημερολόγιο και το ρολόι
 • να εντοπίζουν θέσεις σε πλέγμα χρησιμοποιώντας τους όρους γραμμή-στήλη
 • να χρησιμοποιούν δεκαδικούς αριθμούς για να περιγράψουν μικρά χρηματικά ποσά
 • να αντλούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες που δίνονται από διάφορες πηγές (εικόνα, κείμενο)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
Φύλλο εργασίας 1

Επαναληπτικά φυλλάδια στις πράξεις

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

 

Προβλήματα

Picture Στο κεφάλαιο αυτό μέσα από διάφορα προβλήματα επιδιώκεται οι μαθητές να είναι ικανοί να:

 • διαλέγουν ποια στοιχεία τους χρειάζονται για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα .
 • επιλέγουν τις πράξεις που απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα.
 • δημιουργούν ένα δικό τους πρόβλημα και να το λύνουν.
 • πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

  Φύλλο εργασίας 1

Προβλήματα

Picture Στο κεφάλαιο αυτό μέσα από διάφορα προβλήματα επιδιώκεται οι μαθητές να είναι ικανοί να:

 • διαλέγουν ποια στοιχεία τους χρειάζονται για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα .
 • επιλέγουν τις πράξεις που απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα.
 • δημιουργούν ένα δικό τους πρόβλημα και να το λύνουν.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1