Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση αριθμών ως το 20.000: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών και εκτιμήσεις. Διαχείριση προβλήματος

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για αριθμούς ως το 20.000,
  • να αναλύουν αθροιστικά τους αριθμούς και να αξιοποιούν την ανάλυση για να κάνουν υπολογισμούς
  • να βρίσκουν την πιο κοντινή εκατοντάδα και χιλιάδα σε έναν φυσικό αριθμό,
  • να αξιοποιούν το παραπάνω για να εκτιμήσουν αποτέλεσμα πράξεων,
  • να χρησιμοποιούν την αριθμογραμμή ως εποπτικό εργαλείο για υπολογισμούς,
  • να χρησιμοποιούν τις ιδιότητες της πρόσθεσης για να διευκολύνονται στους υπολογισμούς,
  • να εφαρμόζουν στρατηγικές νοερών υπολογισμών για την πρόσθεση και την αφαίρεση,
  • να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για τους αριθμούς και τις πράξεις, για να διαχειρίζονται προβλήματα,
  • να γνωρίσουν στρατηγική αντικατάστασης των αριθμών ενός προβλήματος με μικρότερους

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *