Ρώμη και Ελλάδα

PictureΜάθημα 38ο : Το ρωμαϊκό κράτος

Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τα γεγονότα που αφορούν στην ίδρυση και την ανάπτυξη του ρωμαϊκού κράτους.
• Να γνωρίσουν στοιχεία της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης της Ρώμης.
• Να συσχετίσουν την κοινωνική και πολιτική οργάνωση της Ρώμης με εκείνη των ελληνικών πόλεων.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Το ρωμαϊκό κράτος

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 39ο : Η Καρχηδόνα συγκρούεται με τη Ρώμη

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα που αφορούν στην ίδρυση και την ανάπτυξη της Καρχηδόνας.
• Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγκρουσης της Καρχηδόνας με τη Ρώμη και την καταστροφή της.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η Καρχηδόνα συγκρούεται με τη Ρώμη

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 40ο : Η υποταγή του ελληνικού κόσμου
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα που οδήγησαν στη υποταγή της Ελλάδας στη Ρώμη.
• Να διαπιστώσουν ως μία κύρια αιτία υποταγής των Ελλήνων τη διχόνοια.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η υποταγή του ελληνικού κόσμου

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *