Που είναι ο Άρης

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

aris1.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Διατύπωση υποθέσεων
  • Παραγωγή προφορικού λόγου με ελεύθερη δημιουργία γλωσσικών συνόλων
  • Αφήγηση κειμένων
  • Συνειδητοποίηση της σύνδεσης της προφορικής και γραπτής γλώσσας.
  • Αναγνώριση επιγραφών.
  • Αντίληψη της στενής σχέσης ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής.
  • Ανάγνωση και κατανόηση μεμονωμένων λέξεων και μικρών απλών λεκτικών                             συνόλων.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

  • Πρώτη επαφή με τα γλωσσικά τεμάχια του γραπτού λόγου και της σύνθεσής τους.

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

το γράμμα π

το γράμμα τ

σελ.10-11- πα-πι


σελ. 12-13 (παπί)

σελ. 12-13 (τα-πίτα)

σελ. 14-15-πα πο πι τα το

το γράμμα λ

σελ.17 -η συλλαβή λα–έλα

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Το γράμμα Τ (για αμβλύωπες)

Το γράμμα Π (για αμβλύωπες)

σελ. 10-11 (για αμβλύωπες)

σελ.12-13 (παπί) (για αμβλύωπες)

σελ. 12-13 (τα-πίτα) (για αμβλύωπες)

Επανάληψη μέχρι τη σελίδα 13 (πα,πι,τα) (για αμβλύωπες)

το γράμμα λ (για αμβλύωπες)

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ SITES
4dimkalyv.gr

ΚΑΡΤΕΛΕΣ

T    t    Χωρίς τίτλο
Καρτέλα με το Τ                      Ταφ         Ταφ (για αμβλύωπες)

Π   π  Χωρίς τίτλο
καρτέλα με το Π         Πι                      Πι (για αμβλύωπες)
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

https://d3823e2b05c9e8e54ec6e4afa0ae8d8a3dd04aa9.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJY0xDZzF4X0xfc1k/index.html   

οι συλλαβές πα,πι                                               η συλλαβή πο

https://338773f77cf55553703310f086a70cdecc2e9bb9.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJamFkYTFiZWlkeGc/index.html   

Η συλλαβή λα                                                        Η συλλαβή το

 

https://a3e9855f13f1c7cc99a2f659f12b5e69e1763dbe.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJLWZkWFA1Z21SOE0/index.html

Η συλλαβή τα

πηγή:http://www.stintaxi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *