Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πράξεις.Πολλαπλασιασμός φυσικών και ιδιότητες. Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων που προβλέπονται στη Γ  Δημοτικού. Η έννοια του πολλαπλασίου

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να ενεργοποιήσουν, να εφαρμόσουν και να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για την προπαίδεια,
  • να χρησιμοποιούν την επαναλαμβανόμενη πρόσθεση στη θέση του πολλαπλασιασμού (π.χ. στην περίπτωση απλών δεκαδικών αριθμών),
  • να εκτελούν απλούς πολλαπλασιασμούς νοερά,
  • να αναπτύξουν στρατηγικές υπολογισμού γινομένων με αξιοποίηση της αντιμεταθετικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού καθώς και της επιμεριστικής ιδιότητας ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση,
  • να εικονοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα με πίνακα διπλής εισόδου και με διάγραμμα,
  • να θυμηθούν τον κανόνα γρήγορου υπολογισμού του γινομένου ενός αριθμού με δυνάμεις του 10 και να τον εξηγήσουν με βάση την προσεταιριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού  ,
  • να ελέγχουν αν κάποιος αριθμός είναι πολλαπλάσιο ενός άλλου αξιοποιώντας την προπαίδεια,
  • να αναγνωρίζουν τα πολλαπλάσια του 2,5 και 10,
  • να αναλύουν αριθμούς σε γινόμενα με διαφορετικούς τρόπους.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Για περισσότερη εξάσκηση στην προπαίδεια πατήστε εδώ

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *