Με προσκαλούν και προσκαλώ

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Ανάγνωση και κατανόηση προσκλήσεων και ευχετήριων καρτών.
  • Δημιουργία γραπτής πρόσκλησης και ευχετήριας κάρτας.
  • Χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί.
  • Ρήματα σε -αινω και σε -ενω.
  • Τρόπος γραφής ημερομηνίας και ώρας.
  • Αριθμητικά.
  • Καλλιέργεια λεξιλογίου: ουσιαστικά που δηλώνουν συγγενικά πρόσωπα.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας – Ρήματα σε -αινω

Φύλλο εργασίας – Αριθμητικά

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

1 thought on “Με προσκαλούν και προσκαλώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *