Μες στο μουσείο

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Άντληση πληροφορίας από λεζάντα.
  • Δημιουργία λεζάντας.
  • Περιγραφή αντικειμένου και χώρου.
  • Καλλιέργεια λεξιλογίου (χρώματα, σχήματα, τοπικά επιρρήματα, ηχοποίητες λέξεις).
  • Θηλυκά ουσιαστικά σε -η.
  • Γνωριμία με το αόριστο άρθρο.
  • Γνωριμία με τη λαογραφική παράδοση του τόπου μας.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας – θηλυκά ουσιαστικά σε -η

Φύλλο εργασίας – Αόριστο άρθρο

Καρτέλες με τα τοπικά επιρρήματα

Επαναληπτικό διαγώνισμα
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

1 thought on “Μες στο μουσείο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *