Ισοδύναμα Κλάσματα

Χωρίς τίτλο                              Χωρίς

Φύλλο εργασίας 1                                                          Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

 

Χωρίς τίτλ                            Χωρίς τίτλο
Φύλλο εργασίας 1                                                           Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                                                          Φύλλο εργασίας 2 

Φύλλο εργασίας 3                                                            Φύλλο εργασίας 3

 

τίτλο                       Χωρίς

Φύλλο εργασίας 1                                                          Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                                                          Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3                                                          Φύλλο εργασίας 3

οι εργασίες είναι μεταφρασμένες από τα εξής sites

worksheetfun.com
mathworksheets4kid.com

1 2
1/2                                         1/2

3  4
1/3                                          1/3

5 6
1/4                                         1/4

 

7 8
1/5                                        1/5

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πάτα πάνω στις εικόνες για να παίξεις παιχνίδια με τα ισοδύναμα κλάσματα

Picture                     Picture

Τοποθέτησε στη ζυγαριά τα μπουκάλια           Φτιάξε ισοδύναμα κλάσματα

με τα αντίστοιχα κλάσματα

 

Picture                   Picture

Ταίριαξε τα ισοδύναμα κλάσματα                    Συμπλήρωσε τον αριθμητή για να φτιάξεις

ισοδύναμα κλάσματα
Δείτε επίσης
Καρτέλες Κλασματικές Μονάδες
Εισαγωγή στα Κλάσματα
Πρόσθεση Κλασμάτων
Σύγκριση κλασμάτων
Δεκαδικά κλάσματα

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *