Εισαγωγή στα κλάσματα

fractioncirclescolor1-200x294 (1)                                 fraction-write-worksheet-1

Φύλλο εργασίας 1                                                        Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                                                        Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3                                                        Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

 

 

Χωρίς τίτλο                                 Fractions-Worksheets-Making-Fractions

Φύλλο εργασίας 1                                                          Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

 

fractionscircle1
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πάτα πάνω στις εικόνες για να παίξεις παιχνίδια με τα ισοδύναμα κλάσματα

 

Picture

Γράψε το κλάσμα
Picture

Χώρισε  σε κομμάτια την πίτσα  και πάρε με κλικ όσα λέει το κλάσμα

Δείτε επίσης
Καρτέλες Κλασματικές Μονάδες
Ισοδύναμα Κλάσματα
Σύγκριση κλασμάτων
Πρόσθεση Κλασμάτων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *