Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ThagrapsoumeΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙAΙΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΑ)

 • Εξάσκηση στην ορθογραφία των ανώμαλων Αορίστων συχνόχρηστων ρημάτων.
 • Επισήμανση της επαύξησης της πρότασης : Θα κάνουμε ένα βιβλίο. Θα κάνουμε ένα μεγάλο βιβλίο. Θα κάνουμε ένα μεγάλο βιβλίο με ιστορίες της τάξης μας.
 • Ορθογραφία: : Εγώ θα γράψω την ιστορία της ζωής μου. (γλωσσικό φαινόμενο)

  : Όταν πήγα και είδα το σχολείο της Ιωάννας.

  • Με αφορμή το θέμα του κεφαλαίου αυτού , οι μαθητές συνθέτουν ένα ομαδικό βιβλίο: κάθε παιδί γράφει και εικονογραφεί μία δική του περιπέτεια. Οι μαθητές ομαδικά δίνουν τίτλο στο βιβλίο και ετοιμάζουν το εξώφυλλό του. Στο εξώφυλλο θα γράφουν τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και των εικονογράφων.

   

  πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *