Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 
PictureΜάθημα 30ο : Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν την ανάπτυξη μιας νέας δύναμης στον ελληνικό χώρο, αυτής του μακεδονικού κράτους.
• Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Φιλίππου και να την κρίνουν από πολιτική και στρατιωτική άποψη.
• Να συνειδητοποιήσουν τους δεσμούς της Μακεδονίας με τα άλλα ελληνικά κράτη της εποχής.
• Να γνωρίσουν τις προσπάθειες του Φιλίππου για την ένωση των Ελλήνων εναντίον των Περσών.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 31ο : Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου.
• Να εκτιμήσουν τις ενέργειες που έκανε για την προετοιμασία της εκστρατείας του.
• Να γνωρίσουν το οργανωτικό έργο του Μ. Αλεξάνδρου και τα σχέδιά του.
• Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα και την πορεία της εκστρατείας μέχρι την επίσκεψή του στην Αίγυπτο.
• Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τους λόγους στους οποίους οφείλονταν οι νίκες των Ελλήνων.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 32ο : Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα και την πορεία της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου.
• Να γνωρίσουν το οργανωτικό του έργο , τα σχέδιά του καθώς και το τέλος της εκστρατείας του.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Η πορεία του Μ. Αλεξάνδρου

PictureΜάθημα 33ο : Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν το οργανωτικό έργο του Αλέξανδρου.
• Να γνωρίσουν το τέλος του Αλέξανδρου.
• Να επισημάνουν τα αποτελέσματα της εκστρατείας και να τα διαχωρίσουν σε θετικά και αρνητικά.
• Να διαπιστώσουν και να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα της εκστρατείας για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *