Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 200.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Φυσικοί αριθμοί ως το 200.000: Ονοματολογία και συμβολισμός. Αξία θέσης ψηφίου για αριθμούς. Δεκαδικό ανάπτυγμα. Προετοιμασία νοερών υπολογισμών . Σύγκριση-διάταξη-παρεμβολή. Αριθμογραμμή.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να ονομάζουν και να διαβάζουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 200.000
  • να συνδέουν τη λεκτική και τη συμβολική γραφή των αριθμών και να περνούν από τη μία μορφή στην άλλη,
  • να συγκρίνουν και να διατάσσουν αριθμούς,
  • να διαβάζουν τον αριθμό των δεκάδων, των εκατοντάδων κτλ,
  • να συνθέτουν και να αναλύουν αριθμούς,
  • να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν το δεκαδικό ανάπτυγμα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *