Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν (διαισθητικά) και να ελέγχουν με τον γνώμονα κάθετες ευθείες.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Διακρίνουν τις κάθετες από τις τεμνόμενες ευθείες και τις παράλληλες ευθείες .
  • Αναγνωρίζουν κάθετα ευθύγραμμα τμήματα σε γεωμετρικά σχήματα.
  • Προεκτείνουν ευθείες και να ελέγχουν με το γνώμονα αν είναι κάθετες.
  • Συνεχίζουν μοτίβο που περιέχει κάθετες ευθείες.
  • Αναγνωρίζουν με τον γνώμονα την ορθή γωνία.
  • Εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *