Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν (διαισθητικά) παράλληλες ευθείες
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Διακρίνουν τις παράλληλες ευθείες από τις κάθετες από τις τεμνόμενες.
  • Αναγνωρίζουν παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα σε γεωμετρικά σχήματα.
  • Προεκτείνουν ευθείες και να ελέγχουν αν είναι παράλληλες (δε συναντιούνται όσο και αν τις προεκτείνουμε).
  • Συνεχίζουν παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα με γνώμονα και χάρακα.
  • Εργάζονται σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *