Ένα λεμόνι με φτερά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Λ.λ)

  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης λεμόνι.
  • Επισημαίνεται ο ενικός-πληθυντικός λεμόνι-λεμόνια, καθώς και η διαφοροποίηση της λέξης με την αλλαγή του τονισμού λεμόνια-λεμονιά. Μπορούν να δωθούν και άλλα παραδείγματα, όπως καρύδι-καρύδια-καρυδιά, φουντούκι-φουντούκια-φουντουκιά…
  • Επισημαίνεται το ερωτηματικό και η χρήση του

Ορθογραφία: Μέσα στο καλάθι

…………………………………………………………………………..

  • Τα παιδιά δημιουργούν το βιβλίο του γράμματος
  • Στο κεφάλαιο αυτό για πρώτη φορά τα παιδιά καλούνται να γράψουν μία καινούρια λέξη, χωρίς να την έχουν δει προηγουμένως, με γράμματα που έχουν επεξεργαστεί (λαγός)
  • Ο/η εκπαιδευτικός από αυτό το κεφάλαιο και στο εξής δημιουργεί απλά αινίγματα με σκοπό τη σύνθεση νέων λέξεων με γράμματα των οποίων έχει γίνει ήδη η επεξεργασία στην τάξη, όπως για παράδειγμα:

Στη γη δίνει τη ζέστη, στη μέρα δίνει φως.

Ποιος είναι;____   _____________(ο ήλιος)

πηγή:Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γράμμα Λ

Ένα λεμόνι με φτερά

Συλλαβική μέθοδος (λ)

Καρτέλες:  Λα    Λε    Λυ

Αντιγραφή Λ,λ


Το γράμμα λ


Αντιγραφή το λ


Το γράμμα Λ

Φυλλάδιο_Λλ πηγή: http://prwtokoudouni.weebly.com/

Λ   Λ l
Καρτέλα με το Λ          Λάμδα             Λ λ (για αμβλύωπες)

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Ενα λεμόνι με φτερά (για αμβλύωπες)

Η συλλαβή λα (για αμβλύωπες)

Συλλαβική μέθοδος (Λ) (για αμβλύωπες)

Το γράμμα Λ (για αμβλύωπες)

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣPicture   αρχείο λήψης
Το γράμμα Λ                                                   Το κυνήγι του θησαυρού (Λ,λ)
πηγή: www.stintaxi.com

 

και μερικά ωραία βιντεάκια…..

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

2 thoughts on “Ένα λεμόνι με φτερά

  1. Pingback: Γλώσσα Α τάξη | e-mathima

  2. Pingback: Γλώσσα Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *