Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος

PictureΜάθημα 25ο : Αιτίες και αφορμές του πολέμου

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να εντοπίσουν τις αιτίες του πολέμου.
• Να κατανοήσουν την έννοια του εμφυλίου πολέμου
• Να προβληματιστούν για πιθανά αποτελέσματα του εμφυλίου πολέμου.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

PictureΜάθημα 26ο : Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα γεγονότα του πελοποννησιακού πολέμου
• Να αναφέρουν τους λόγους της μεγάλης διάρκειας του πολέμου

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

PictureΜάθημα 27ο : Η ηγεμονία της Σπάρτης
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα γεγονότα από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου ως την Ανταλκίδειο ειρήνη.
• Να επισημάνουν τον ρόλο των Περσών στην έκβαση των γεγονότων.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *