Δεκαδικοί αριθμοί – Δεκαδικά κλάσματα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Οι μαθητές  να εκφράζουν έναν αριθμό με πολλές μορφές: ακέραιο, συμμιγή, δεκαδικό κλάσμα, δεκαδικό αριθμό, με διαίρεση

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • να διαβάζουν, να γράφουν και να διακρίνουν την αξία θέσης κάθε ψηφίου σε ένα δεκαδικό αριθμό χρησιμοποιώντας τα δεκαδικά κλάσματα,
  • να συσχετίζουν το δεκαδικό αριθμό και το δεκαδικό κλάσμα κάθε φορά με τη μονάδα της αναφοράς,
  • να προσθέτουν δεκαδικά κλάσματα αφού τα μετατρέψουν (χωρίς τεχνική) σε ισοδύναμα δεκαδικά κλάσματα ή δεκαδικούς αριθμούς  (οπότε τα μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού μέρους δεν αλλάζουν την αξία του δεκαδικού αριθμού)
  • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

   
δέκατα                                                              εκατοστά


Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Δεκαδικοί αριθμοί με 2 δεκαδικά ψηφία. Σχέση των δεκαδικών ψηφίων με τη μονάδα. Ονοματολογία. Συμπλήρωση της μονάδας. Δεκαδικά κλάσματα. Εκτίμηση.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να ενεργοποιήσουν, να εφαρμόσουν και να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τους δεκαδικούς αριθμούς με 2 δεκαδικά ψηφία,
  • να διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού,
  • να γνωρίζουν ότι η μονάδα αποτελείται από 10 δέκατα ή 100 εκατοστά,
  • να περνούν από ένα δεκαδικό αριθμό σε ένα δεκαδικό κλάσμα και το αντίστροφο,
  • να εισαχθούν στην έννοια της εκτίμησης ενός δεκαδικού αριθμού σε σχέση με έναν ακέραιο με τη βοήθεια της αριθμογραμμής.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

fractions-made-easy-halves-1

Καρτέλες – Κλασματικοί αριθμοί

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διάταξη δεκαδικών αριθμώνΣκάσε όλα τα μπαλόνια στη σειρά ξεκινώντας από αυτά με τη μικρότερη αξία.

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf

Περιττά μηδενικά στους δεκαδικούς

πηγή: http://inschool.gr/4math.html

Για περισσότερες διαδραστικές εφαρμογές πατήστε εδώ