Κλασματικοί αριθμοί – Καρτέλες

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμου για να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν καρτέλες με τους κλασματικούς αριθμούς

fractions-made-easy-halves-1  how-to-learn-fractions-thirds-1  fraction-math-fourths-1

ένα δεύτερο                               ένα τρίτο                                  ένα τέταρτο

 

fraction-information-cards-fifths-1  fraction-to-decimal-sixths-1  printable-fraction-sheets-sevenths-1

ένα πέμπτο                                    ένα έκτο                                 ένα έβδομο

 

fraction-activities-eighths-1      unit-fractions-ninths-1  fraction-information-cards-tenths-1

ένα όγδοο                                             ένα ένατο                         ένα δέκατο

 

 

 
οι καρτέλες είναι μεταφρασμένες από το site math-salamander.com

 

Δείτε επίσης
Εισαγωγή στα Κλάσματα
Ισοδύναμα Κλάσματα
Πρόσθεση Κλασμάτων
Σύγκριση κλασμάτων
Δεκαδικά κλάσματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *