Καρτέλες κλάσματα-πίτσα

δυο κομ   Χωρίς τίτλο   τεσσερα κομ

δύο κομμάτια              τρία κομμάτια            τέσσερα κομμάτια

πεντε κομ   εξι κομ   εφτα κομ

πέντε κομμάτια          έξι κομμάτια              εφτά κομμάτια

οχτω κομ   δεκα κομ    δωδεκα κομ

οχτώ κομμάτια            δέκα κομμάτια           δώδεκα κομμάτια

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *