Καρτέλες κλάσματα-πίτσα

δυο κομ   Χωρίς τίτλο   τεσσερα κομ

δύο κομμάτια              τρία κομμάτια            τέσσερα κομμάτια

πεντε κομ   εξι κομ   εφτα κομ

πέντε κομμάτια          έξι κομμάτια              εφτά κομμάτια

οχτω κομ   δεκα κομ    δωδεκα κομ

οχτώ κομμάτια            δέκα κομμάτια           δώδεκα κομμάτια

 

This entry was posted in Καρτέλες and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *