Τα είδη χαρτών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να διακρίνουν τα είδη των χαρτών
  • να εντοπίζουν τα κύρια στοιχεία κάθε χάρτη
  • να διακρίνουν τους γενικούς και τους θεματικούς χάρτες

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολυχάρτης της Ελλάδας

Είδη χαρτών-ΣχεδιάγραμμαΕίδη χαρτών-Ερωτήσεις

Οι χάρτες μέσα στο χρόνο
Πηγή: Ψηφιακό σχολείο http://dschool.edu.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *