Εκπαιδευτικό υλικό Γεωγραφίας Ε τάξης

Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για το μάθημα της Γεωγραφίας της Ε τάξης δημοτικού. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

1η Ενότητα: ​A. Οι χάρτες
​Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

1.1 Ο χάρτης

1.2 Τα είδη χαρτών

1.3 Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

1.4 Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

1.5 Προσανατολισμός

2η Ενότητα: ​Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

2.6 Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

2.7 Η θέση της Ελλάδας

2.8 Οι ακτές της Ελλάδας

2.9 Οι θάλασσες της Ελλάδας

2.10 Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

2.11 Η ζωή στα νησιά

2.12 Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

2.13 Τα βουνά της Ελλάδας

2.14 Οι πεδιάδες της Ελλάδας

2.15 Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Ενότητα Γ: Το ανθρωπογενές περιβάλλον

3.28 Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία

3.29 Ο πληθυσμός της Ελλάδας

3.30 Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

3.31 Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

3.32 Οι πόλεις της Ελλάδας

3.33 Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

3.34 Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας

3.35 Οι νομοί της Ελλάδας

3.36 Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

3.37 Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

3.38 Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

3.39 Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

3.40 Οι Yπηρεσίες στην Ελλάδα

3.41 Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

3.42 Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.43 Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενότητα Δ: Ελληνισμός εκτός συνόρων

4.44 Κύπρος: το φυσικό περιβάλλον

4.45 Κύπρος: το ανθρωπογενές περιβάλλον

4.46 Ο ελληνισμός της διασποράς

4.47 Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *