Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100-Εισαγωγή στην προπαίδεια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές να μπορούν να υπολογίζουν νοερά αθροίσματα μέχρι το 100

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Προσθέτουν νοερά με δεκάδες και μονάδες ή με υπέρβαση της δεκάδας ή με τα διπλά αθροίσματα και να ελέγχουν με κάθετη πράξη
  • Συνθέτουν ένα διψήφιο αριθμό με ίδιους ή διαφορετικούς όρους
  • Κάνουν νοερά διαδοχικές προσθέσεις ίδιων όρων (εισαγωγή στην προπαίδεια)
  • Λύνουν προβλήματα.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100-Εισαγωγή στην προπαίδεια

  1. Pingback: Μαθηματικά Β τάξης | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *