Τι κρύβει το μπαούλο;

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

TikrybeiΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Εξοικείωση με φαινόμενα αφαίρεσης/αποκοπής και με τη χρήση της αποστρόφου.

 

Ορθογραφία: Να πάω σ’ ένα μακρινό νησί με τ’ άσπρο μου καράβι.

  • Ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να θυμηθούν και να διηγηθούν τα σχετικά με το κλειδί επεισόδια του βιβλίου. Κατόπιν οι μαθητές διατυπώνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο του μπαούλου τις οποίες καταγράφουν στον πίνακα ή σε χαρτί του μέτρου.

Πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture

Έκθλιψη- Αφαίρεση – Αποκοπή

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *