Στη σπηλιά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

StispiliaΟρθογραφία: 
Σκέφτομαι, είναι σωστό να μπω μέσα στη σπηλιά;
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Καταλήξεις -μαι,-σαι, -ται, -νται των παθητικών ρημάτων, ορθογραφική εξάσκηση)

  • Στην άσκηση 1 του Τ.Ε. τα ρήματα που θα συμπληρώσουν τα παιδιά είναι γραμμένα με τη σωστή σειρά. Στις ασκήσεις 2 και 3 θα πρέπει το παιδί να επιλέξει τη σωστή τους θέση.

 

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Γλώσσα Α τάξη


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *